C C C C A+ A A- X

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 18а, ал. 5 и чл. 137, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната власт, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите, участници в производствата, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за съдебната власт в производствата пред съд за призоваване и получаване на документи и съобщения.  

Административен съд - Търговище е присъединен към системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Във връзка с изпълнението на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ - изпълняван по ОПДУ:


ВАЖНО!

Работата на Административен съд - Търговище ще бъде организирана съобразно Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия
(Приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и допълнени по протокол № 16/19.05.2020, изм. и доп. по протокол № 17/02.06.2020 г.,изм. и доп. по
протокол № 39/10.11.2020 г., изм. и доп. по протокол 40/17.11.2020 г.,
изм. и доп. с протокол № 21/01.06.2021 г.)


При наличие на интерес за присъствие от страна на медии по конкретно дело, следва да осъществят контакт със съд. администратор на съда на електронен адрес: as_tg@abv.bg.

От 05.06.2020 г. Административен съд - Търговище ще използва електронен адрес:
admcourt-trg@abv.bg за изпращане на съобщения и призовки.

Настойчиво се приканват всички страни в производствата пред Административен съд – Търговище, които до този момент не са посочили свой електронен  адрес или телефон по делата ,  да сторят това чрез изпращане на електронно писмо до съда. 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация