C C C C A+ A A- X

Съобщение

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол № 9 от 06.04.2023 г. за отмяна на Правилата за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие, достъпът до ЕПЕП занапред ще бъде осъществяван по правилата, залегнали в Ръководство на потребителя, публикувано на сайта на ВСС.

Заявленията за достъп до дела и електронно призоваване, както и за отнемане на достъп на трето лице, се подават по досегашния начин, на хартия в деловодството на съда или по електронна поща.

Съгласно новите правила, заявленията за създаване на потребителски профил в ЕПЕП и за промяна на потребителско име на физическо лице/адвокат не се администрират от съда. Създаването на личен потребителски профил е възможно само през сайта на ЕПЕП.

***

Уведомяваме Ви, че на основание чл. 18а, ал. 5 и чл. 137, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната власт, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, организациите и адвокатите, участници в производствата, задължително посочват електронен адрес съгласно Закона за съдебната власт в производствата пред съд за призоваване и получаване на документи и съобщения.

***

Административен съд - Търговище е присъединен към Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

***

При наличие на интерес за присъствие от страна на медии по конкретно дело, следва да осъществят контакт със съдебния администратор на съда на електронен адрес: as_tg@abv.bg

***

От 05.06.2020 г. Административен съд - Търговище ще използва за изпращане на съобщения и призовки електронен адрес: admcourt-trg@abv.bg

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация