C C C C A+ A A- X

Протоколи от 2022 година

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 21.11.2022г. до 25.11.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 95/2022 Протокол от 22.11.2022г.
2 Административно дело No 121/2022 Протокол от 23.11.2022г.
3 Административно дело No 146/2022 Протокол от 22.11.2022г.
4 Административно дело No 162/2022 Протокол от 23.11.2022г.
5 Административно дело No 189/2022 Протокол от 22.11.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 14.11.2022г. до 18.11.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 140/2022 Протокол от 16.11.2022г.
Отлага делото за събиране на доказателства.
2 Административно дело No 156/2022 Протокол от 15.11.2022г.
3 Административно дело No 160/2022 Протокол от 16.11.2022г.
4 КАНД No 80/2022 Протокол от 15.11.2022г.
5 КАНД No 85/2022 Протокол от 15.11.2022г.
6 КАНД No 86/2022 Протокол от 15.11.2022г.
7 КАНД No 87/2022 Протокол от 15.11.2022г.
8 КАНД No 89/2022 Протокол от 15.11.2022г.
9 КАНД No 90/2022 Протокол от 15.11.2022г.
10 КАНД No 91/2022 Протокол от 15.11.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 7.11.2022г. до 11.11.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 134/2022 Протокол от 8.11.2022г.
2 Административно дело No 147/2022 Протокол от 9.11.2022г.
3 Административно дело No 161/2022 Протокол от 8.11.2022г.
4 Административно дело No 163/2022 Протокол от 9.11.2022г.
5 Административно дело No 164/2022 Протокол от 8.11.2022г.
6 Административно дело No 168/2022 Протокол от 8.11.2022г.
7 Административно дело No 179/2022 Протокол от 8.11.2022г.
8 Административно дело No 184/2022 Протокол от 8.11.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.11.2022г. до 4.11.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 115/2022 Протокол от 1.11.2022г.
2 Административно дело No 116/2022 Протокол от 1.11.2022г.
3 Административно дело No 117/2022 Протокол от 1.11.2022г.
4 Административно дело No 118/2022 Протокол от 1.11.2022г.
5 Административно дело No 141/2022 Протокол от 2.11.2022г.
6 Административно дело No 165/2022 Протокол от 1.11.2022г.
7 Административно дело No 177/2022 Протокол от 1.11.2022г.
8 Административно дело No 181/2022 Протокол от 1.11.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 24.10.2022г. до 28.10.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 18/2022 Протокол от 25.10.2022г.
2 Административно дело No 73/2022 Протокол от 25.10.2022г.
3 Административно дело No 120/2022 Протокол от 25.10.2022г.
4 Административно дело No 124/2022 Протокол от 25.10.2022г.
5 Административно дело No 148/2022 Протокол от 25.10.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 17.10.2022г. до 21.10.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 101/2022 Протокол от 18.10.2022г.
2 Административно дело No 134/2022 Протокол от 18.10.2022г.
3 Административно дело No 149/2022 Протокол от 18.10.2022г.
4 Административно дело No 156/2022 Протокол от 18.10.2022г.
5 КАНД No 69/2022 Протокол от 18.10.2022г.
6 КАНД No 72/2022 Протокол от 18.10.2022г.
7 КАНД No 74/2022 Протокол от 18.10.2022г.
8 КАНД No 76/2022 Протокол от 18.10.2022г.
9 КАНД No 79/2022 Протокол от 18.10.2022г.
10 КАНД No 81/2022 Протокол от 18.10.2022г.
11 КАНД No 82/2022 Протокол от 18.10.2022г.
12 КАНД No 83/2022 Протокол от 18.10.2022г.
13 КАНД No 84/2022 Протокол от 18.10.2022г.
14 Административно дело No 88/2022 Протокол от 19.10.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 10.10.2022г. до 14.10.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 98/2022 Протокол от 11.10.2022г.
2 Административно дело No 103/2022 Протокол от 11.10.2022г.
3 Административно дело No 112/2022 Протокол от 11.10.2022г.
4 Административно дело No 138/2022 Протокол от 11.10.2022г.
5 Административно дело No 145/2022 Протокол от 11.10.2022г.
6 Административно дело No 154/2022 Протокол от 11.10.2022г.
7 Административно дело No 155/2022 Протокол от 11.10.2022г.
8 Административно дело No 158/2022 Протокол от 11.10.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 3.10.2022г. до 7.10.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 116/2022 Протокол от 5.10.2022г.
2 Административно дело No 153/2022 Протокол от 5.10.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.9.2022г. до 27.9.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 103/2022 Протокол от 27.9.2022г.
2 Административно дело No 126/2022 Протокол от 27.9.2022г.
3 Административно дело No 130/2022 Протокол от 27.9.2022г.
4 Административно дело No 148/2022 Протокол от 27.9.2022г.
5 Административно дело No 149/2022 Протокол от 27.9.2022г.
6 КАНД No 70/2022 Протокол от 27.9.2022г.
7 КАНД No 73/2022 Протокол от 27.9.2022г.
8 КАНД No 75/2022 Протокол от 27.9.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 20.9.2022г. до 21.9.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 47/2022 Протокол от 20.9.2022г.
2 Административно дело No 115/2022 Протокол от 20.9.2022г.
3 Административно дело No 117/2022 Протокол от 20.9.2022г.
4 Административно дело No 118/2022 Протокол от 20.9.2022г.
5 Административно дело No 120/2022 Протокол от 20.9.2022г.
6 Административно дело No 124/2022 Протокол от 20.9.2022г.
7 Административно дело No 133/2022 Протокол от 20.9.2022г.
8 Административно дело No 143/2022 Протокол от 20.9.2022г.
9 Административно дело No 355/2021 Протокол от 21.9.2022г.
10 Административно дело No 102/2022 Протокол от 21.9.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 13.9.2022г. до 14.9.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 18/2022 Протокол от 13.9.2022г.
2 Административно дело No 71/2022 Протокол от 13.9.2022г.
3 Административно дело No 98/2022 Протокол от 13.9.2022г.
4 Административно дело No 101/2022 Протокол от 13.9.2022г.
5 Административно дело No 108/2022 Протокол от 13.9.2022г.
6 КАНД No 56/2022 Протокол от 13.9.2022г.
7 КАНД No 57/2022 Протокол от 13.9.2022г.
8 КАНД No 58/2022 Протокол от 13.9.2022г.
9 КАНД No 59/2022 Протокол от 13.9.2022г.
10 КАНД No 60/2022 Протокол от 13.9.2022г.
11 КАНД No 61/2022 Протокол от 13.9.2022г.
12 КАНД No 62/2022 Протокол от 13.9.2022г.
13 КАНД No 63/2022 Протокол от 13.9.2022г.
14 КАНД No 64/2022 Протокол от 13.9.2022г.
15 КАНД No 65/2022 Протокол от 13.9.2022г.
16 КАНД No 66/2022 Протокол от 13.9.2022г.
17 Административно дело No 104/2022 Протокол от 14.9.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 7.9.2022г. до 7.9.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 134/2022 Протокол от 7.9.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 8.8.2022г. до 12.8.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 111/2022 Протокол от 9.8.2022г.
2 Административно дело No 122/2022 Протокол от 9.8.2022г.
3 Административно дело No 136/2022 Протокол от 9.8.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 25.7.2022г. до 29.7.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 18/2022 Протокол от 26.7.2022г.
2 Административно дело No 77/2022 Протокол от 26.7.2022г.
3 Административно дело No 95/2022 Протокол от 27.7.2022г.
4 Административно дело No 97/2022 Протокол от 27.7.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 18.7.2022г. до 22.7.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 36/2022 Протокол от 19.7.2022г.
2 Административно дело No 106/2022 Протокол от 20.7.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 11.7.2022г. до 15.7.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 76/2022 Протокол от 13.7.2022г.
2 Административно дело No 78/2022 Протокол от 12.7.2022г.
3 Административно дело No 98/2022 Протокол от 12.7.2022г.
4 Административно дело No 101/2022 Протокол от 12.7.2022г.
5 Административно дело No 105/2022 Протокол от 12.7.2022г.
6 Административно дело No 107/2022 Протокол от 12.7.2022г.
7 КАНД No 52/2022 Протокол от 12.7.2022г.
8 КАНД No 53/2022 Протокол от 12.7.2022г.
9 КАНД No 54/2022 Протокол от 12.7.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 6.7.2022г. до 6.7.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 82/2022 Протокол от 6.7.2022г.
2 Административно дело No 91/2022 Протокол от 6.7.2022г.
3 Административно дело No 93/2022 Протокол от 6.7.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.7.2022г. до 5.7.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 83/2022 Протокол от 5.7.2022г.
2 Административно дело No 96/2022 Протокол от 5.7.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.6.2022г. до 1.7.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 38/2022 Протокол от 28.6.2022г.
2 Административно дело No 70/2022 Протокол от 28.6.2022г.
3 Административно дело No 77/2022 Протокол от 28.6.2022г.
4 Административно дело No 92/2022 Протокол от 28.6.2022г.
5 Административно дело No 98/2022 Протокол от 28.6.2022г.
6 Административно дело No 100/2022 Протокол от 28.6.2022г.
7 КАНД No 37/2022 Протокол от 28.6.2022г.
8 КАНД No 46/2022 Протокол от 28.6.2022г.
9 КАНД No 49/2022 Протокол от 28.6.2022г.
10 КАНД No 51/2022 Протокол от 28.6.2022г.
11 Административно дело No 49/2022 Протокол от 29.6.2022г.
12 Административно дело No 76/2022 Протокол от 29.6.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 20.6.2022г. до 24.6.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 75/2021 Протокол от 21.6.2022г.
2 Административно дело No 294/2021 Протокол от 21.6.2022г.
3 Административно дело No 61/2022 Протокол от 21.6.2022г.
4 Административно дело No 79/2022 Протокол от 21.6.2022г.
5 Административно дело No 88/2022 Протокол от 21.6.2022г.
6 Административно дело No 89/2022 Протокол от 21.6.2022г.
7 Административно дело No 90/2022 Протокол от 21.6.2022г.
8 Административно дело No 92/2022 Протокол от 21.6.2022г.
9 Административно дело No 99/2022 Протокол от 21.6.2022г.
10 Административно дело No 64/2022 Протокол от 22.6.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 13.6.2022г. до 17.6.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 40/2022 Протокол от 14.6.2022г.
2 Административно дело No 47/2022 Протокол от 14.6.2022г.
3 Административно дело No 59/2022 Протокол от 14.6.2022г.
4 Административно дело No 71/2022 Протокол от 14.6.2022г.
5 Административно дело No 81/2022 Протокол от 14.6.2022г.
6 Административно дело No 86/2022 Протокол от 14.6.2022г.
7 Административно дело No 87/2022 Протокол от 14.6.2022г.
8 Административно дело No 49/2022 Протокол от 15.6.2022г.
9 Административно дело No 62/2022 Протокол от 15.6.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 6.6.2022г. до 10.6.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 54/2022 Протокол от 7.6.2022г.
2 Административно дело No 68/2022 Протокол от 7.6.2022г.
3 Административно дело No 73/2022 Протокол от 7.6.2022г.
4 КАНД No 32/2022 Протокол от 7.6.2022г.
5 КАНД No 33/2022 Протокол от 7.6.2022г.
6 КАНД No 38/2022 Протокол от 7.6.2022г.
7 КАНД No 41/2022 Протокол от 7.6.2022г.
8 КАНД No 42/2022 Протокол от 7.6.2022г.
9 КАНД No 43/2022 Протокол от 7.6.2022г.
10 КАНД No 44/2022 Протокол от 7.6.2022г.
11 КАНД No 45/2022 Протокол от 7.6.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 30.5.2022г. до 3.6.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 36/2022 Протокол от 31.5.2022г.
2 Административно дело No 38/2022 Протокол от 31.5.2022г.
3 Административно дело No 66/2022 Протокол от 31.5.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 23.5.2022г. до 27.5.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 37/2022 Протокол от 25.5.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 16.5.2022г. до 20.5.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 74/2022 Протокол от 17.5.2022г.
2 КАНД No 30/2022 Протокол от 17.5.2022г.
3 КАНД No 31/2022 Протокол от 17.5.2022г.
4 КАНД No 34/2022 Протокол от 17.5.2022г.
5 КАНД No 35/2022 Протокол от 17.5.2022г.
6 КАНД No 36/2022 Протокол от 17.5.2022г.
7 Административно дело No 68/2022 Протокол от 18.5.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 9.5.2022г. до 13.5.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 303/2021 Протокол от 10.5.2022г.
2 Административно дело No 37/2022 Протокол от 10.5.2022г.
3 Административно дело No 60/2022 Протокол от 10.5.2022г.
4 Административно дело No 63/2022 Протокол от 10.5.2022г.
5 Административно дело No 67/2022 Протокол от 10.5.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 3.5.2022г. до 5.5.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 289/2021 Протокол от 3.5.2022г.
2 Административно дело No 15/2022 Протокол от 3.5.2022г.
3 Административно дело No 40/2022 Протокол от 3.5.2022г.
4 Административно дело No 49/2022 Протокол от 4.5.2022г.
5 Административно дело No 52/2022 Протокол от 4.5.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 26.4.2022г. до 29.4.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 75/2021 Протокол от 26.4.2022г.
2 Административно дело No 46/2022 Протокол от 26.4.2022г.
3 Административно дело No 51/2022 Протокол от 26.4.2022г.
4 Административно дело No 54/2022 Протокол от 26.4.2022г.
5 КАНД No 22/2022 Протокол от 26.4.2022г.
6 КАНД No 24/2022 Протокол от 26.4.2022г.
7 КАНД No 25/2022 Протокол от 26.4.2022г.
8 КАНД No 26/2022 Протокол от 26.4.2022г.
9 КАНД No 27/2022 Протокол от 26.4.2022г.
10 КАНД No 28/2022 Протокол от 26.4.2022г.
11 КАНД No 29/2022 Протокол от 26.4.2022г.
12 Административно дело No 314/2021 Протокол от 27.4.2022г.
13 Административно дело No 352/2021 Протокол от 27.4.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 18.4.2022г. до 21.4.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 14/2022 Протокол от 19.4.2022г.
2 Административно дело No 15/2022 Протокол от 19.4.2022г.
3 Административно дело No 20/2022 Протокол от 19.4.2022г.
4 Административно дело No 23/2022 Протокол от 19.4.2022г.
5 Административно дело No 32/2022 Протокол от 19.4.2022г.
6 Административно дело No 36/2022 Протокол от 19.4.2022г.
7 Административно дело No 30/2022 Протокол от 20.4.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 11.4.2022г. до 15.4.2022г.

No по ред Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 16/2022 Протокол от 13.4.2022г.
2 Административно дело No 54/2022 Протокол от 12.4.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.4.2022г. до 5.4.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 31/2022 Протокол от 5.4.2022г.
2 Административно дело No 35/2022 Протокол от 5.4.2022г.
3 КАНД No 17/2022 Протокол от 5.4.2022г.
4 КАНД No 18/2022 Протокол от 5.4.2022г.
5 КАНД No 19/2022 Протокол от 5.4.2022г.
6 КАНД No 20/2022 Протокол от 5.4.2022г.
7 КАНД No 21/2022 Протокол от 5.4.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 29.3.2022г. до 30.3.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 236/2021 Протокол от 29.3.2022г.
2 Административно дело No 7/2022 Протокол от 29.3.2022г.
3 Административно дело No 28/2022 Протокол от 29.3.2022г.
4 Административно дело No 329/2021 Протокол от 30.3.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.3.2022г. до 23.3.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 11/2022 Протокол от 22.3.2022г.
2 Административно дело No 16/2022 Протокол от 22.3.2022г.
3 Административно дело No 303/2021 Протокол от 23.3.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 15.3.2022г. до 16.3.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 316/2021 Протокол от 15.3.2022г.
2 Административно дело No 329/2021 Протокол от 15.3.2022г.
3 Административно дело No 4/2022 Протокол от 15.3.2022г.
4 КАНД No 10/2022 Протокол от 15.3.2022г.
5 КАНД No 11/2022 Протокол от 15.3.2022г.
6 КАНД No 12/2022 Протокол от 15.3.2022г.
7 КАНД No 13/2022 Протокол от 15.3.2022г.
8 КАНД No 14/2022 Протокол от 15.3.2022г.
9 КАНД No 15/2022 Протокол от 15.3.2022г.
10 КАНД No 16/2022 Протокол от 15.3.2022г.
11 Административно дело No 340/2021 Протокол от 16.3.2022г.
12 Административно дело No 9/2022 Протокол от 16.3.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 9.3.2022г. до 9.3.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 14/2022 Протокол от 9.3.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.3.2022г. до 1.3.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 17/2022 Протокол от 1.3.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.2.2022г. до 23.2.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 314/2021 Протокол от 22.2.2022г.
2 КАНД No 6/2022 Протокол от 22.2.2022г.
3 КАНД No 9/2022 Протокол от 22.2.2022г.
4 Административно дело No 92/2021 Протокол от 23.2.2022г.
5 Административно дело No 4/2022 Протокол от 23.2.2022г.
6 Административно дело No 12/2022 Протокол от 23.2.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 15.2.2022г. до 16.2.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 350/2021 Протокол от 15.2.2022г.
2 Административно дело No 353/2021 Протокол от 16.2.2022г.
3 Административно дело No 7/2022 Протокол от 16.2.2022г.
4 Административно дело No 11/2022 Протокол от 16.2.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 8.2.2022г. до 9.2.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 305/2021 Протокол от 8.2.2022г.
2 Административно дело No 328/2021 Протокол от 8.2.2022г.
3 Административно дело No 352/2021 Протокол от 8.2.2022г.
4 Административно дело No 355/2021 Протокол от 8.2.2022г.
5 Административно дело No 2/2022 Протокол от 8.2.2022г.
6 Административно дело No 4/2022 Протокол от 8.2.2022г.
7 Административно дело No 303/2021 Протокол от 9.2.2022г.
8 Административно дело No 341/2021 Протокол от 9.2.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2022г. до 2.2.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 297/2021 Протокол от 1.2.2022г.
2 Административно дело No 2/2022 Протокол от 1.2.2022г.
3 КАНД No 156/2021 Протокол от 1.2.2022г.
4 КАНД No 1/2022 Протокол от 1.2.2022г.
5 КАНД No 2/2022 Протокол от 1.2.2022г.
6 КАНД No 3/2022 Протокол от 1.2.2022г.
7 КАНД No 4/2022 Протокол от 1.2.2022г.
8 КАНД No 5/2022 Протокол от 1.2.2022г.
9 КАНД No 7/2022 Протокол от 1.2.2022г.
10 КАНД No 8/2022 Протокол от 1.2.2022г.
11 Административно дело No 321/2021 Протокол от 2.2.2022г.
12 Административно дело No 343/2021 Протокол от 2.2.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 25.1.2022г. до 25.1.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 235/2021 Протокол от 25.1.2022г.
2 Административно дело No 321/2021 Протокол от 25.1.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 18.1.2022г. до 19.1.2022г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 207/2020 Протокол от 18.1.2022г.
2 Административно дело No 297/2021 Протокол от 18.1.2022г.
3 Административно дело No 313/2021 Протокол от 18.1.2022г.
4 Административно дело No 342/2021 Протокол от 18.1.2022г.
5 Административно дело No 217/2021 Протокол от 19.1.2022г.
6 Административно дело No 330/2021 Протокол от 19.1.2022г.
7 Административно дело No 1/2022 Протокол от 19.1.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 11.1.2022г. до 12.1.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 288/2021 Протокол от 11.1.2022г.
2 Административно дело No 335/2021 Протокол от 11.1.2022г.
3 Административно дело No 336/2021 Протокол от 11.1.2022г.
4 Административно дело No 340/2021 Протокол от 11.1.2022г.
5 КАНД No 151/2021 Протокол от 11.1.2022г.
6 КАНД No 152/2021 Протокол от 11.1.2022г.
7 КАНД No 153/2021 Протокол от 11.1.2022г.
8 КАНД No 155/2021 Протокол от 11.1.2022г.
9 КАНД No 157/2021 Протокол от 11.1.2022г.
10 Административно дело No 304/2021 Протокол от 12.1.2022г.
11 Административно дело No 331/2021 Протокол от 12.1.2022г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 4.1.2022г. до 5.1.2022г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 214/2021 Протокол от 4.1.2022г.
2 Административно дело No 236/2021 Протокол от 4.1.2022г.
3 Административно дело No 337/2021 Протокол от 4.1.2022г.
4 Административно дело No 349/2021 Протокол от 4.1.2022г.
5 Административно дело No 305/2021 Протокол от 5.1.2022г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация