C C C C A+ A A- X

Протоколи от 2021 година

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.12.2021г. до 22.12.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 318/2021 Протокол от 22.12.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 21.12.2021г. до 21.12.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 251/2021 Протокол от 21.12.2021г.
2 Административно дело No 253/2021 Протокол от 21.12.2021г.
3 Административно дело No 307/2021 Протокол от 21.12.2021г.
4 Административно дело No 310/2021 Протокол от 21.12.2021г.
5 КАНД No 147/2021 Протокол от 21.12.2021г.
6 КАНД No 148/2021 Протокол от 21.12.2021г.
7 КАНД No 149/2021 Протокол от 21.12.2021г.
8 КАНД No 150/2021 Протокол от 21.12.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 15.12.2021г. до 15.12.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 227/2021 Протокол от 15.12.2021г.
2 Административно дело No 236/2021 Протокол от 15.12.2021г.
3 Административно дело No 302/2021 Протокол от 15.12.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 14.12.2021г. до 14.12.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 215/2021 Протокол от 14.12.2021г.
2 Административно дело No 252/2021 Протокол от 14.12.2021г.
3 Административно дело No 289/2021 Протокол от 14.12.2021г.
4 Административно дело No 317/2021 Протокол от 14.12.2021г.
5 Административно дело No 321/2021 Протокол от 14.12.2021г.
6 Административно дело No 324/2021 Протокол от 14.12.2021г.
7 Административно дело No 325/2021 Протокол от 14.12.2021г.
8 Административно дело No 326/2021 Протокол от 14.12.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 7.12.2021г. до 8.12.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 228/2021 Протокол от 8.12.2021г.
2 Административно дело No 268/2021 Протокол от 7.12.2021г.
3 Административно дело No 278/2021 Протокол от 8.12.2021г.
4 Административно дело No 281/2021 Протокол от 7.12.2021г.
5 Административно дело No 299/2021 Протокол от 7.12.2021г.
6 Административно дело No 304/2021 Протокол от 8.12.2021г.
7 Административно дело No 305/2021 Протокол от 7.12.2021г.
8 Административно дело No 320/2021 Протокол от 7.12.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 30.11.2021г. до 1.12.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 85/2021 Протокол от 30.11.2021г.
2 Административно дело No 220/2021 Протокол от 1.12.2021г.
3 Административно дело No 262/2021 Протокол от 30.11.2021г.
4 Административно дело No 300/2021 Протокол от 1.12.2021г.
5 Административно дело No 311/2021 Протокол от 30.11.2021г.
6 Административно дело No 315/2021 Протокол от 30.11.2021г.
7 КАНД No 130/2021 Протокол от 30.11.2021г.
8 КАНД No 139/2021 Протокол от 30.11.2021г.
9 КАНД No 140/2021 Протокол от 30.11.2021г.
10 КАНД No 141/2021 Протокол от 30.11.2021г.
11 КАНД No 142/2021 Протокол от 30.11.2021г.
12 КАНД No 143/2021 Протокол от 30.11.2021г.
13 КАНД No 145/2021 Протокол от 30.11.2021г.
14 КАНД No 146/2021 Протокол от 30.11.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 26.11.2021г. до 26.11.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 264/2021 Протокол от 26.11.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 23.11.2021г. до 23.11.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 127/2021 Протокол от 23.11.2021г.
2 Административно дело No 214/2021 Протокол от 23.11.2021г.
3 Административно дело No 228/2021 Протокол от 23.11.2021г.
4 Административно дело No 289/2021 Протокол от 23.11.2021г.
5 Административно дело No 304/2021 Протокол от 23.11.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 16.11.2021г. до 17.11.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 223/2021 Протокол от 17.11.2021г.
2 Административно дело No 227/2021 Протокол от 16.11.2021г.
3 Административно дело No 285/2021 Протокол от 16.11.2021г.
4 Административно дело No 286/2021 Протокол от 16.11.2021г.
5 Административно дело No 291/2021 Протокол от 16.11.2021г.
6 Административно дело No 300/2021 Протокол от 17.11.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 9.11.2021г. до 10.11.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 210/2021 Протокол от 9.11.2021г.
2 Административно дело No 217/2021 Протокол от 9.11.2021г.
3 Административно дело No 218/2021 Протокол от 10.11.2021г.
4 Административно дело No 220/2021 Протокол от 9.11.2021г.
5 Административно дело No 224/2021 Протокол от 9.11.2021г.
6 Административно дело No 230/2021 Протокол от 9.11.2021г.
7 КАНД No 128/2021 Протокол от 9.11.2021г.
8 КАНД No 129/2021 Протокол от 9.11.2021г.
9 КАНД No 130/2021 Протокол от 9.11.2021г.
10 КАНД No 131/2021 Протокол от 9.11.2021г.
11 КАНД No 132/2021 Протокол от 10.11.2021г.
12 КАНД No 133/2021 Протокол от 9.11.2021г.
13 КАНД No 135/2021 Протокол от 9.11.2021г.
14 КАНД No 136/2021 Протокол от 9.11.2021г.
15 КАНД No 137/2021 Протокол от 10.11.2021г.
16 КАНД No 138/2021 Протокол от 10.11.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.11.2021г. до 5.11.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 105/2021 Протокол от 5.11.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 2.11.2021г. до 2.11.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 85/2021 Протокол от 2.11.2021г.
2 Административно дело No 175/2021 Протокол от 2.11.2021г.
3 Административно дело No 191/2021 Протокол от 2.11.2021г.
4 Административно дело No 215/2021 Протокол от 2.11.2021г.
5 Административно дело No 223/2021 Протокол от 2.11.2021г.
6 Административно дело No 271/2021 Протокол от 2.11.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 26.10.2021г. до 26.10.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 191/2021 Протокол от 26.10.2021г.
2 Административно дело No 235/2021 Протокол от 26.10.2021г.
3 Административно дело No 242/2021 Протокол от 26.10.2021г.
4 Административно дело No 264/2021 Протокол от 26.10.2021г.
5 Административно дело No 270/2021 Протокол от 26.10.2021г.
6 Административно дело No 271/2021 Протокол от 26.10.2021г.
7 Административно дело No 272/2021 Протокол от 26.10.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.10.2021г. до 22.10.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 160/2021 Протокол от 22.10.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 19.10.2021г. до 19.10.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 85/2021 Протокол от 19.10.2021г.
2 Административно дело No 226/2021 Протокол от 19.10.2021г.
3 Административно дело No 241/2021 Протокол от 19.10.2021г.
4 Административно дело No 251/2021 Протокол от 19.10.2021г.
5 Административно дело No 253/2021 Протокол от 19.10.2021г.
6 Административно дело No 265/2021 Протокол от 19.10.2021г.
7 КАНД No 119/2021 Протокол от 19.10.2021г.
8 КАНД No 122/2021 Протокол от 19.10.2021г.
9 КАНД No 123/2021 Протокол от 19.10.2021г.
10 КАНД No 124/2021 Протокол от 19.10.2021г.
11 КАНД No 126/2021 Протокол от 19.10.2021г.
12 КАНД No 127/2021 Протокол от 19.10.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 15.10.2021г. до 15.10.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 238/2021 Протокол от 15.10.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 12.10.2021г. до 12.10.2021г.

                        Резултат                    
1 Административно дело No 127/2021 Протокол от 12.10.2021г.
2 Административно дело No 169/2021 Протокол от 12.10.2021г.
3 Административно дело No 215/2021 Протокол от 12.10.2021г.
4 Административно дело No 221/2021 Протокол от 12.10.2021г.
5 Административно дело No 225/2021 Протокол от 12.10.2021г.
6 Административно дело No 229/2021 Протокол от 12.10.2021г.
7 Административно дело No 231/2021 Протокол от 12.10.2021г.
8 Административно дело No 232/2021 Протокол от 12.10.2021г.
9 Административно дело No 238/2021 Протокол от 12.10.2021г.
10 Административно дело No 240/2021 Протокол от 12.10.2021г.
11 Административно дело No 243/2021 Протокол от 12.10.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.10.2021г. до 5.10.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 176/2021 Протокол от 5.10.2021г.
2 Административно дело No 185/2021 Протокол от 5.10.2021г.
3 Административно дело No 191/2021 Протокол от 5.10.2021г.
4 Административно дело No 214/2021 Протокол от 5.10.2021г.
5 Административно дело No 220/2021 Протокол от 5.10.2021г.
6 Административно дело No 223/2021 Протокол от 5.10.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.9.2021г. до 27.9.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 186/2021 Протокол от 27.9.2021г.
2 Административно дело No 192/2021 Протокол от 27.9.2021г.
3 КАНД No 115/2021 Протокол от 27.9.2021г.
4 КАНД No 117/2021 Протокол от 27.9.2021г.
5 КАНД No 118/2021 Протокол от 27.9.2021г.
6 КАНД No 120/2021 Протокол от 27.9.2021г.
7 КАНД No 121/2021 Протокол от 27.9.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 24.9.2021г. до 24.9.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 152/2021 Протокол от 24.9.2021г.
2 Административно дело No 179/2021 Протокол от 24.9.2021г.
3 Административно дело No 201/2021 Протокол от 24.9.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 17.9.2021г. до 17.9.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 139/2021 Протокол от 17.9.2021г.
2 Административно дело No 203/2021 Протокол от 17.9.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 14.9.2021г. до 14.9.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 23/2021 Протокол от 14.9.2021г.
2 Административно дело No 105/2021 Протокол от 14.9.2021г.
3 Административно дело No 132/2021 Протокол от 14.9.2021г.
4 Административно дело No 133/2021 Протокол от 14.9.2021г.
5 Административно дело No 175/2021 Протокол от 14.9.2021г.
6 Административно дело No 178/2021 Протокол от 14.9.2021г.
7 Административно дело No 195/2021 Протокол от 14.9.2021г.
8 Административно дело No 219/2021 Протокол от 14.9.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 7.9.2021г. до 7.9.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 23/2021 Протокол от 7.9.2021г.
2 Административно дело No 80/2021 Протокол от 7.9.2021г.
3 Административно дело No 169/2021 Протокол от 7.9.2021г.
4 Административно дело No 173/2021 Протокол от 7.9.2021г.
5 Административно дело No 189/2021 Протокол от 7.9.2021г.
6 Административно дело No 213/2021 Протокол от 7.9.2021г.
7 КАНД No 98/2021 Протокол от 7.9.2021г.
8 КАНД No 100/2021 Протокол от 7.9.2021г.
9 КАНД No 101/2021 Протокол от 7.9.2021г.
10 КАНД No 102/2021 Протокол от 7.9.2021г.
11 КАНД No 103/2021 Протокол от 7.9.2021г.
12 КАНД No 105/2021 Протокол от 7.9.2021г.
13 КАНД No 106/2021 Протокол от 7.9.2021г.
14 КАНД No 107/2021 Протокол от 7.9.2021г.
15 КАНД No 108/2021 Протокол от 7.9.2021г.
16 КАНД No 109/2021 Протокол от 7.9.2021г.
17 КАНД No 110/2021 Протокол от 7.9.2021г.
18 КАНД No 111/2021 Протокол от 7.9.2021г.
19 КАНД No 112/2021 Протокол от 7.9.2021г.
20 КАНД No 113/2021 Протокол от 7.9.2021г.
21 КАНД No 114/2021 Протокол от 7.9.2021г.
22 КАНД No 115/2021 Протокол от 7.9.2021г.
23 КАНД No 116/2021 Протокол от 7.9.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 3.9.2021г. до 3.9.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 127/2021 Протокол от 3.9.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2021г. до 1.9.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 157/2021 Протокол от 1.9.2021г.
2 Административно дело No 180/2021 Протокол от 1.9.2021г.
3 Административно дело No 185/2021 Протокол от 1.9.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 31.8.2021г. до 31.8.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 152/2021 Протокол от 31.8.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 24.8.2021г. до 24.8.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 175/2021 Протокол от 24.8.2021г.
2 Административно дело No 176/2021 Протокол от 24.8.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 17.8.2021г. до 17.8.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 159/2021 Протокол от 17.8.2021г.
2 Административно дело No 167/2021 Протокол от 17.8.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 10.8.2021г. до 10.8.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 187/2021 Протокол от 10.8.2021г.
2 Административно дело No 188/2021 Протокол от 10.8.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 30.7.2021г. до 30.7.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 133/2021 Протокол от 30.7.2021г.
2 Административно дело No 143/2021 Протокол от 30.7.2021г.
3 Административно дело No 156/2021 Протокол от 30.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.7.2021г. до 27.7.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 146/2021 Протокол от 27.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 23.7.2021г. до 23.7.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 117/2021 Протокол от 23.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 20.7.2021г. до 20.7.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 263/2020 Протокол от 20.7.2021г.
2 Административно дело No 139/2021 Протокол от 20.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 16.7.2021г. до 16.7.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 132/2021 Протокол от 16.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 13.7.2021г. до 13.7.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 137/2021 Протокол от 13.7.2021г.
2 Административно дело No 162/2021 Протокол от 13.7.2021г.
3 КАНД No 72/2021 Протокол от 13.7.2021г.
4 КАНД No 79/2021 Протокол от 13.7.2021г.
5 КАНД No 84/2021 Протокол от 13.7.2021г.
6 КАНД No 89/2021 Протокол от 13.7.2021г.
7 КАНД No 91/2021 Протокол от 13.7.2021г.
8 КАНД No 93/2021 Протокол от 13.7.2021г.
9 КАНД No 94/2021 Протокол от 13.7.2021г.
10 КАНД No 95/2021 Протокол от 13.7.2021г.
11 КАНД No 96/2021 Протокол от 13.7.2021г.
12 КАНД No 97/2021 Протокол от 13.7.2021г.
13 КАНД No 98/2021 Протокол от 13.7.2021г.
14 КАНД No 99/2021 Протокол от 13.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 6.7.2021г. до 6.7.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 151/2021 Протокол от 6.7.2021г.
2 Административно дело No 152/2021 Протокол от 6.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 2.7.2021г. до 2.7.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 117/2021 Протокол от 2.7.2021г.
2 Административно дело No 153/2021 Протокол от 2.7.2021г.
3 Административно дело No 154/2021 Протокол от 2.7.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 29.6.2021г. до 29.6.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 23/2021 Протокол от 29.6.2021г.
2 Административно дело No 106/2021 Протокол от 29.6.2021г.
3 Административно дело No 137/2021 Протокол от 29.6.2021г.
4 Административно дело No 138/2021 Протокол от 29.6.2021г.
5 Административно дело No 142/2021 Протокол от 29.6.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.6.2021г. до 22.6.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 57/2021 Протокол от 22.6.2021г.
2 Административно дело No 104/2021 Протокол от 22.6.2021г.
3 Административно дело No 114/2021 Протокол от 22.6.2021г.
4 Административно дело No 135/2021 Протокол от 22.6.2021г.
5 КАНД No 76/2021 Протокол от 22.6.2021г.
6 КАНД No 83/2021 Протокол от 22.6.2021г.
7 КАНД No 86/2021 Протокол от 22.6.2021г.
8 КАНД No 87/2021 Протокол от 22.6.2021г.
9 КАНД No 88/2021 Протокол от 22.6.2021г.
10 КАНД No 90/2021 Протокол от 22.6.2021г.
11 КАНД No 92/2021 Протокол от 22.6.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 9.6.2021г. до 16.6.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 263/2020 Протокол от 15.6.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 8.6.2021г. до 8.6.2021г.

No Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 268/2020 Протокол от 8.6.2021г.
2 Административно дело No 116/2021 Протокол от 8.6.2021г.
3 Административно дело No 119/2021 Протокол от 8.6.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 4.6.2021г. до 4.6.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 90/2021 Протокол от 4.6.2021г.
2 Административно дело No 94/2021 Протокол от 4.6.2021г.
3 Административно дело No 97/2021 Протокол от 4.6.2021г.
4 Административно дело No 122/2021 Протокол от 4.6.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2021г. до 1.6.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 78/2021 Протокол от 1.6.2021г.
2 Административно дело No 85/2021 Протокол от 1.6.2021г.
3 Административно дело No 98/2021 Протокол от 1.6.2021г.
4 Административно дело No 115/2021 Протокол от 1.6.2021г.
5 КАНД No 72/2021 Протокол от 1.6.2021г.
6 КАНД No 73/2021 Протокол от 1.6.2021г.
7 КАНД No 74/2021 Протокол от 1.6.2021г.
8 КАНД No 75/2021 Протокол от 1.6.2021г.
9 КАНД No 76/2021 Протокол от 1.6.2021г.
10 КАНД No 77/2021 Протокол от 1.6.2021г.
11 КАНД No 78/2021 Протокол от 1.6.2021г.
12 КАНД No 80/2021 Протокол от 1.6.2021г.
13 КАНД No 81/2021 Протокол от 1.6.2021г.
14 КАНД No 82/2021 Протокол от 1.6.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 28.5.2021г. до 28.5.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 95/2021 Протокол от 28.5.2021г.
2 Административно дело No 123/2021 Протокол от 28.5.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 25.5.2021г. до 25.5.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 104/2021 Протокол от 25.5.2021г.
2 Административно дело No 108/2021 Протокол от 25.5.2021г.
3 Административно дело No 109/2021 Протокол от 25.5.2021г.
4 Административно дело No 114/2021 Протокол от 25.5.2021г.
5 Административно дело No 121/2021 Протокол от 25.5.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 18.5.2021г. до 18.5.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 23/2021 Протокол от 18.5.2021г.
2 Административно дело No 28/2021 Протокол от 18.5.2021г.
3 Административно дело No 104/2021 Протокол от 18.5.2021г.
4 Административно дело No 107/2021 Протокол от 18.5.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 11.5.2021г. до 11.5.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 60/2021 Протокол от 11.5.2021г.
2 Административно дело No 86/2021 Протокол от 11.5.2021г.
3 Административно дело No 91/2021 Протокол от 11.5.2021г.
4 Административно дело No 96/2021 Протокол от 11.5.2021г.
5 КАНД No 36/2021 Протокол от 11.5.2021г.
6 КАНД No 57/2021 Протокол от 11.5.2021г.
7 КАНД No 58/2021 Протокол от 11.5.2021г.
8 КАНД No 61/2021 Протокол от 11.5.2021г.
9 КАНД No 62/2021 Протокол от 11.5.2021г.
10 КАНД No 63/2021 Протокол от 11.5.2021г.
11 КАНД No 64/2021 Протокол от 11.5.2021г.
12 КАНД No 65/2021 Протокол от 11.5.2021г.
13 КАНД No 66/2021 Протокол от 11.5.2021г.
14 КАНД No 67/2021 Протокол от 11.5.2021г.
15 КАНД No 68/2021 Протокол от 11.5.2021г.
16 КАНД No 69/2021 Протокол от 11.5.2021г.
17 КАНД No 70/2021 Протокол от 11.5.2021г.
18 КАНД No 71/2021 Протокол от 11.5.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.5.2021г. до 5.5.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 49/2021 Протокол от 5.5.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.4.2021г. до 27.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 28/2021 Протокол от 27.4.2021г.
2 Административно дело No 56/2021 Протокол от 27.4.2021г.
3 Административно дело No 80/2021 Протокол от 27.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 23.4.2021г. до 23.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 42/2021 Протокол от 23.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 20.4.2021г. до 20.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 32/2021 Протокол от 20.4.2021г.
2 КАНД No 39/2021 Протокол от 20.4.2021г.
3 КАНД No 47/2021 Протокол от 20.4.2021г.
4 КАНД No 48/2021 Протокол от 20.4.2021г.
5 КАНД No 49/2021 Протокол от 20.4.2021г.
6 КАНД No 50/2021 Протокол от 20.4.2021г.
7 КАНД No 51/2021 Протокол от 20.4.2021г.
8 КАНД No 52/2021 Протокол от 20.4.2021г.
9 КАНД No 53/2021 Протокол от 20.4.2021г.
10 КАНД No 54/2021 Протокол от 20.4.2021г.
11 КАНД No 55/2021 Протокол от 20.4.2021г.
12 КАНД No 56/2021 Протокол от 20.4.2021г.
13 КАНД No 59/2021 Протокол от 20.4.2021г.
14 КАНД No 60/2021 Протокол от 20.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 16.4.2021г. до 16.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 73/2021 Протокол от 16.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 13.4.2021г. до 13.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 268/2020 Протокол от 13.4.2021г.
2 Административно дело No 58/2021 Протокол от 13.4.2021г.
3 Административно дело No 74/2021 Протокол от 13.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 9.4.2021г. до 9.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 261/2020 Протокол от 9.4.2021г.
2 Административно дело No 19/2021 Протокол от 9.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 6.4.2021г. до 6.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 153/2020 Протокол от 6.4.2021г.
2 Административно дело No 260/2020 Протокол от 6.4.2021г.
3 Административно дело No 28/2021 Протокол от 6.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 2.4.2021г. до 2.4.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 34/2021 Протокол от 2.4.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 29.3.2021г. до 31.3.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 38/2021 Протокол от 30.3.2021г.
2 КАНД No 4/2021 Протокол от 30.3.2021г.
3 КАНД No 7/2021 Протокол от 30.3.2021г.
4 КАНД No 18/2021 Протокол от 30.3.2021г.
5 КАНД No 19/2021 Протокол от 30.3.2021г.
6 КАНД No 21/2021 Протокол от 30.3.2021г.
7 КАНД No 32/2021 Протокол от 30.3.2021г.
8 КАНД No 33/2021 Протокол от 30.3.2021г.
9 КАНД No 34/2021 Протокол от 30.3.2021г.
10 КАНД No 35/2021 Протокол от 30.3.2021г.
11 КАНД No 36/2021 Протокол от 30.3.2021г.
12 КАНД No 37/2021 Протокол от 30.3.2021г.
13 КАНД No 38/2021 Протокол от 30.3.2021г.
14 КАНД No 40/2021 Протокол от 30.3.2021г.
15 КАНД No 41/2021 Протокол от 30.3.2021г.
16 КАНД No 42/2021 Протокол от 30.3.2021г.
17 КАНД No 43/2021 Протокол от 30.3.2021г.
18 КАНД No 44/2021 Протокол от 30.3.2021г.
19 КАНД No 45/2021 Протокол от 30.3.2021г.
20 КАНД No 46/2021 Протокол от 30.3.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 26.3.2021г. до 26.3.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 33/2021 Протокол от 26.3.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 19.3.2021г. до 19.3.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 224/2020 Протокол от 19.3.2021г.
2 Административно дело No 260/2020 Протокол от 19.3.2021г.
3 Административно дело No 281/2020 Протокол от 19.3.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 16.3.2021г. до 16.3.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 264/2020 Протокол от 16.3.2021г.
2 Административно дело No 18/2021 Протокол от 16.3.2021г.
3 Административно дело No 19/2021 Протокол от 16.3.2021г.
4 Административно дело No 27/2021 Протокол от 16.3.2021г.
5 Административно дело No 30/2021 Протокол от 16.3.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.3.2021г. до 9.3.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 263/2020 Протокол от 9.3.2021г.
2 Административно дело No 274/2020 Протокол от 9.3.2021г.
3 КАНД No 20/2021 Протокол от 9.3.2021г.
4 КАНД No 22/2021 Протокол от 9.3.2021г.
5 КАНД No 23/2021 Протокол от 9.3.2021г.
6 КАНД No 24/2021 Протокол от 9.3.2021г.
7 КАНД No 25/2021 Протокол от 9.3.2021г.
8 КАНД No 26/2021 Протокол от 9.3.2021г.
9 КАНД No 28/2021 Протокол от 9.3.2021г.
10 КАНД No 29/2021 Протокол от 9.3.2021г.
11 КАНД No 30/2021 Протокол от 9.3.2021г.
12 КАНД No 31/2021 Протокол от 9.3.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 26.2.2021г. до 2.3.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 79/2020 Протокол от 26.2.2021г.
2 Административно дело No 281/2020 Протокол от 26.2.2021г.
3 Административно дело No 24/2021 Протокол от 26.2.2021г.
4 Административно дело No 29/2021 Протокол от 2.3.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 23.2.2021г. до 23.2.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 148/2020 Протокол от 23.2.2021г.
2 Административно дело No 224/2020 Протокол от 23.2.2021г.
3 Административно дело No 241/2020 Протокол от 23.2.2021г.
4 Административно дело No 257/2020 Протокол от 23.2.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 19.2.2021г. до 19.2.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 270/2020 Протокол от 19.2.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 16.2.2021г. до 16.2.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 98/2020 Протокол от 16.2.2021г.
2 Административно дело No 10/2021 Протокол от 16.2.2021г.
3 Административно дело No 25/2021 Протокол от 16.2.2021г.
4 Административно дело No 26/2021 Протокол от 16.2.2021г.
5 КАНД No 3/2021 Протокол от 16.2.2021г.
6 КАНД No 4/2021 Протокол от 16.2.2021г.
7 КАНД No 5/2021 Протокол от 16.2.2021г.
8 КАНД No 6/2021 Протокол от 16.2.2021г.
9 КАНД No 8/2021 Протокол от 16.2.2021г.
10 КАНД No 9/2021 Протокол от 16.2.2021г.
11 КАНД No 10/2021 Протокол от 16.2.2021г.
12 КАНД No 11/2021 Протокол от 16.2.2021г.
13 КАНД No 12/2021 Протокол от 16.2.2021г.
14 КАНД No 14/2021 Протокол от 16.2.2021г.
15 КАНД No 16/2021 Протокол от 16.2.2021г.
16 КАНД No 17/2021 Протокол от 16.2.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 12.2.2021г. до 12.2.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 11/2021 Протокол от 12.2.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 9.2.2021г. до 9.2.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 195/2020 Протокол от 9.2.2021г.
2 Административно дело No 261/2020 Протокол от 9.2.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.2.2021г. до 5.2.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 13/2021 Протокол от 5.2.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2021г. до 2.2.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 148/2020 Протокол от 2.2.2021г.
2 Административно дело No 2/2021 Протокол от 2.2.2021г.
3 Административно дело No 4/2021 Протокол от 2.2.2021г.
4 Административно дело No 5/2021 Протокол от 2.2.2021г.
5 Административно дело No 14/2021 Протокол от 2.2.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 29.1.2021г. до 29.1.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 1/2021 Протокол от 29.1.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.1.2021г. до 26.1.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 120/2020 Протокол от 26.1.2021г.
2 Административно дело No 214/2020 Протокол от 22.1.2021г.
3 Административно дело No 248/2020 Протокол от 26.1.2021г.
4 Административно дело No 277/2020 Протокол от 26.1.2021г.
5 Административно дело No 278/2020 Протокол от 22.1.2021г.
6 КАНД No 156/2020 Протокол от 26.1.2021г.
7 КАНД No 158/2020 Протокол от 26.1.2021г.
8 КАНД No 159/2020 Протокол от 26.1.2021г.
9 КАНД No 160/2020 Протокол от 26.1.2021г.
10 КАНД No 1/2021 Протокол от 26.1.2021г.
11 КАНД No 2/2021 Протокол от 26.1.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 19.1.2021г. до 19.1.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 241/2020 Протокол от 19.1.2021г.
2 Административно дело No 260/2020 Протокол от 19.1.2021г.
3 Административно дело No 283/2020 Протокол от 19.1.2021г.
4 Административно дело No 284/2020 Протокол от 19.1.2021г.
5 Административно дело No 285/2020 Протокол от 19.1.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 12.1.2021г. до 12.1.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 200/2020 Протокол от 12.1.2021г.
2 Административно дело No 254/2020 Протокол от 12.1.2021г.
3 Административно дело No 264/2020 Протокол от 12.1.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.1.2021г. до 5.1.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 КАНД No 150/2020 Протокол от 5.1.2021г.
2 КАНД No 155/2020 Протокол от 5.1.2021г.
3 КАНД No 156/2020 Протокол от 5.1.2021г.
4 КАНД No 157/2020 Протокол от 5.1.2021г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация