C C C C A+ A A- X

Протоколи от 2020 година

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.1.2021г. до 5.1.2021г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 КАНД No 150/2020 Протокол от 5.1.2021г.
2 КАНД No 155/2020 Протокол от 5.1.2021г.
3 КАНД No 156/2020 Протокол от 5.1.2021г.
4 КАНД No 157/2020 Протокол от 5.1.2021г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 29.12.2020г. до 29.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 142/2020 Протокол от 29.12.2020г.
2 Административно дело No 233/2020 Протокол от 29.12.2020г.
3 Административно дело No 275/2020 Протокол от 29.12.2020г.
4 Административно дело No 276/2020 Протокол от 29.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.12.2020г. до 22.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 111/2020 Протокол от 22.12.2020г.
2 Административно дело No 195/2020 Протокол от 22.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 18.12.2020г. до 18.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 55/2020 Протокол от 18.12.2020г.
2 Административно дело No 98/2020 Протокол от 18.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 15.12.2020г. до 15.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 273/2020 Протокол от 15.12.2020г.
2 КАНД No 139/2020 Протокол от 15.12.2020г.
3 КАНД No 145/2020 Протокол от 15.12.2020г.
4 КАНД No 146/2020 Протокол от 15.12.2020г.
5 КАНД No 147/2020 Протокол от 15.12.2020г.
6 КАНД No 148/2020 Протокол от 15.12.2020г.
7 КАНД No 149/2020 Протокол от 15.12.2020г.
8 КАНД No 150/2020 Протокол от 15.12.2020г.
9 КАНД No 151/2020 Протокол от 15.12.2020г.
10 КАНД No 152/2020 Протокол от 15.12.2020г.
11 КАНД No 153/2020 Протокол от 15.12.2020г.
12 КАНД No 154/2020 Протокол от 15.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 11.12.2020г. до 11.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 214/2020 Протокол от 11.12.2020г.
2 Административно дело No 242/2020 Протокол от 11.12.2020г.
3 Административно дело No 269/2020 Протокол от 11.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 8.12.2020г. до 8.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 225/2020 Протокол от 8.12.2020г.
2 Административно дело No 237/2020 Протокол от 8.12.2020г.
3 Административно дело No 238/2020 Протокол от 8.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 4.12.2020г. до 4.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 228/2020 Протокол от 4.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2020г. до 1.12.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 150/2020 Протокол от 1.12.2020г.
2 Административно дело No 248/2020 Протокол от 1.12.2020г.
3 Административно дело No 254/2020 Протокол от 1.12.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.11.2020г. до 27.11.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 195/2020 Протокол от 27.11.2020г.
2 Административно дело No 253/2020 Протокол от 27.11.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 24.11.2020г. до 24.11.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 78/2020 Протокол от 24.11.2020г.
2 Административно дело No 225/2020 Протокол от 24.11.2020г.
3 Административно дело No 240/2020 Протокол от 24.11.2020г.
4 КАНД No 130/2020 Протокол от 24.11.2020г.
5 КАНД No 132/2020 Протокол от 24.11.2020г.
6 КАНД No 134/2020 Протокол от 24.11.2020г.
7 КАНД No 135/2020 Протокол от 24.11.2020г.
8 КАНД No 137/2020 Протокол от 24.11.2020г.
9 КАНД No 139/2020 Протокол от 24.11.2020г.
10 КАНД No 140/2020 Протокол от 24.11.2020г.
11 КАНД No 141/2020 Протокол от 24.11.2020г.
12 КАНД No 142/2020 Протокол от 24.11.2020г.
13 КАНД No 143/2020 Протокол от 24.11.2020г.
14 КАНД No 144/2020 Протокол от 24.11.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 20.11.2020г. до 20.11.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 207/2020 Протокол от 20.11.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 17.11.2020г. до 17.11.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 73/2020 Протокол от 17.11.2020г.
2 Административно дело No 79/2020 Протокол от 17.11.2020г.
3 Административно дело No 195/2020 Протокол от 17.11.2020г.
4 Административно дело No 236/2020 Протокол от 17.11.2020г.
5 Административно дело No 245/2020 Протокол от 17.11.2020г.
6 Административно дело No 246/2020 Протокол от 17.11.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 13.11.2020г. до 13.11.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 168/2020 Протокол от 13.11.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 10.11.2020г. до 10.11.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 55/2020 Протокол от 10.11.2020г.
2 Административно дело No 183/2020 Протокол от 10.11.2020г.
3 Административно дело No 220/2020 Протокол от 10.11.2020г.
4 Административно дело No 231/2020 Протокол от 10.11.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 2.11.2020г. до 6.11.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 219/2020 Протокол от 3.11.2020г.
2 Административно дело No 224/2020 Протокол от 3.11.2020г.
3 КАНД No 116/2020 Протокол от 3.11.2020г.
4 КАНД No 119/2020 Протокол от 3.11.2020г.
5 КАНД No 123/2020 Протокол от 3.11.2020г.
6 КАНД No 125/2020 Протокол от 3.11.2020г.
7 КАНД No 126/2020 Протокол от 3.11.2020г.
8 КАНД No 127/2020 Протокол от 3.11.2020г.
9 КАНД No 128/2020 Протокол от 3.11.2020г.
10 КАНД No 129/2020 Протокол от 3.11.2020г.
11 КАНД No 131/2020 Протокол от 3.11.2020г.
12 КАНД No 133/2020 Протокол от 3.11.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 30.10.2020г. до 30.10.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 145/2020 Протокол от 30.10.2020г.
2 Административно дело No 161/2020 Протокол от 30.10.2020г.
3 Административно дело No 213/2020 Протокол от 30.10.2020г.
4 Административно дело No 215/2020 Протокол от 30.10.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 23.10.2020г. до 27.10.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
     
1 Административно дело No 55/2020 Протокол от 27.10.2020г.
2 Административно дело No 105/2020 Протокол от 27.10.2020г.
3 Административно дело No 150/2020 Протокол от 27.10.2020г.
4 Административно дело No 184/2020 Протокол от 27.10.2020г.
5 Административно дело No 231/2020 Протокол от 27.10.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 19.10.2020г. до 23.10.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 314/2019 Протокол от 23.10.2020г.
2 Административно дело No 168/2020 Протокол от 20.10.2020г.
3 Административно дело No 171/2020 Протокол от 20.10.2020г.
4 Административно дело No 183/2020 Протокол от 20.10.2020г.
5 Административно дело No 203/2020 Протокол от 20.10.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 12.10.2020г. до 16.10.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 162/2020 Протокол от 16.10.2020г.
2 Административно дело No 166/2020 Протокол от 16.10.2020г.
3 Административно дело No 184/2020 Протокол от 13.10.2020г.
4 Административно дело No 208/2020 Протокол от 13.10.2020г.
5 Административно дело No 210/2020 Протокол от 13.10.2020г.
6 Административно дело No 217/2020 Протокол от 16.10.2020г.
7 КАНД No 91/2020 Протокол от 13.10.2020г.
8 КАНД No 99/2020 Протокол от 13.10.2020г.
9 КАНД No 101/2020 Протокол от 13.10.2020г.
10 КАНД No 103/2020 Протокол от 13.10.2020г.
11 КАНД No 104/2020 Протокол от 13.10.2020г.
12 КАНД No 105/2020 Протокол от 13.10.2020г.
13 КАНД No 106/2020 Протокол от 13.10.2020г.
14 КАНД No 110/2020 Протокол от 13.10.2020г.
15 КАНД No 111/2020 Протокол от 13.10.2020г.
16 КАНД No 112/2020 Протокол от 13.10.2020г.
17 КАНД No 113/2020 Протокол от 13.10.2020г.
18 КАНД No 114/2020 Протокол от 13.10.2020г.
19 КАНД No 115/2020 Протокол от 13.10.2020г.
20 КАНД No 116/2020 Протокол от 13.10.2020г.
21 КАНД No 117/2020 Протокол от 13.10.2020г.
22 КАНД No 118/2020 Протокол от 13.10.2020г.
23 КАНД No 120/2020 Протокол от 13.10.2020г.
24 КАНД No 121/2020 Протокол от 13.10.2020г.
25 КАНД No 122/2020 Протокол от 13.10.2020г.
26 КАНД No 124/2020 Протокол от 13.10.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 5.10.2020г. до 9.10.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 132/2020 Протокол от 6.10.2020г.
2 Административно дело No 163/2020 Протокол от 9.10.2020г.
3 Административно дело No 166/2020 Протокол от 9.10.2020г.
4 Административно дело No 192/2020 Протокол от 6.10.2020г.
5 Административно дело No 205/2020 Протокол от 9.10.2020г.
6 Административно дело No 205/2020 Протокол от 6.10.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 28.9.2020г. до 2.10.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 73/2020 Протокол от 2.10.2020г.
2 Административно дело No 146/2020 Протокол от 29.9.2020г.
3 Административно дело No 161/2020 Протокол от 29.9.2020г.
4 Административно дело No 174/2020 Протокол от 29.9.2020г.
5 Административно дело No 180/2020 Протокол от 29.9.2020г.
6 Административно дело No 191/2020 Протокол от 29.9.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 21.9.2020г. до 25.9.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 12/2020 Протокол от 25.9.2020г.
2 Административно дело No 44/2020 Протокол от 25.9.2020г.
3 Административно дело No 98/2020 Протокол от 25.9.2020г.
4 Административно дело No 145/2020 Протокол от 25.9.2020г.
5 Административно дело No 193/2020 Протокол от 25.9.2020г.
6 Административно дело No 209/2020 Протокол от 25.9.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 18.9.2020г. до 24.9.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 119/2020 Протокол от 18.9.2020г.
2 Административно дело No 129/2020 Протокол от 18.9.2020г.
3 Административно дело No 143/2020 Протокол от 18.9.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 9.9.2020г. до 15.9.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 132/2020 Протокол от 15.9.2020г.
2 КАНД No 77/2020 Протокол от 15.9.2020г.
3 КАНД No 82/2020 Протокол от 15.9.2020г.
4 КАНД No 88/2020 Протокол от 15.9.2020г.
5 КАНД No 92/2020 Протокол от 15.9.2020г.
6 КАНД No 94/2020 Протокол от 15.9.2020г.
7 КАНД No 96/2020 Протокол от 15.9.2020г.
8 КАНД No 97/2020 Протокол от 15.9.2020г.
9 КАНД No 98/2020 Протокол от 15.9.2020г.
10 КАНД No 100/2020 Протокол от 15.9.2020г.
11 КАНД No 102/2020 Протокол от 15.9.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 8.9.2020г. до 11.9.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 28/2020 Протокол от 8.9.2020г.
2 Административно дело No 77/2020 Протокол от 8.9.2020г.
3 Административно дело No 113/2020 Протокол от 8.9.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.9.2020г. до 4.9.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 105/2020 Протокол от 1.9.2020г.
2 Административно дело No 151/2020 Протокол от 4.9.2020г.
3 Административно дело No 164/2020 Протокол от 1.9.2020г.
4 Административно дело No 165/2020 Протокол от 1.9.2020г.
5 Административно дело No 167/2020 Протокол от 1.9.2020г.
6 Административно дело No 178/2020 Протокол от 4.9.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 15.8.2020г. до 25.8.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 15/2020 Протокол от 18.8.2020г.
2 Административно дело No 15/2020 Протокол от 25.8.2020г.
3 Административно дело No 28/2020 Протокол от 18.8.2020г.
4 Административно дело No 101/2020 Протокол от 25.8.2020г.
5 Административно дело No 115/2020 Протокол от 25.8.2020г.
6 Административно дело No 122/2020 Протокол от 18.8.2020г.
7 Административно дело No 131/2020 Протокол от 18.8.2020г.
8 Административно дело No 132/2020 Протокол от 18.8.2020г.
9 Административно дело No 139/2020 Протокол от 17.8.2020г.
10 Административно дело No 140/2020 Протокол от 18.8.2020г.
11 Административно дело No 144/2020 Протокол от 18.8.2020г.
12 Административно дело No 147/2020 Протокол от 17.8.2020г.
13 КАНД No 57/2020 Протокол от 25.8.2020г.
14 КАНД No 61/2020 Протокол от 25.8.2020г.
15 КАНД No 69/2020 Протокол от 25.8.2020г.
16 КАНД No 71/2020 Протокол от 25.8.2020г.
17 КАНД No 72/2020 Протокол от 25.8.2020г.
18 КАНД No 73/2020 Протокол от 25.8.2020г.
19 КАНД No 74/2020 Протокол от 25.8.2020г.
20 КАНД No 75/2020 Протокол от 25.8.2020г.
21 КАНД No 76/2020 Протокол от 25.8.2020г.
22 КАНД No 78/2020 Протокол от 25.8.2020г.
23 КАНД No 79/2020 Протокол от 25.8.2020г.
24 КАНД No 80/2020 Протокол от 25.8.2020г.
25 КАНД No 83/2020 Протокол от 25.8.2020г.
26 КАНД No 84/2020 Протокол от 25.8.2020г.
27 КАНД No 85/2020 Протокол от 25.8.2020г.
28 КАНД No 87/2020 Протокол от 25.8.2020г.
29 КАНД No 89/2020 Протокол от 25.8.2020г.
30 КАНД No 90/2020 Протокол от 25.8.2020г.
31 КАНД No 91/2020 Протокол от 25.8.2020г.
32 КАНД No 93/2020 Протокол от 25.8.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2020г. до 14.8.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 73/2020 Протокол от 4.8.2020г.
2 Административно дело No 114/2020 Протокол от 4.8.2020г.
3 Административно дело No 114/2020 Протокол от 14.8.2020г.
4 Административно дело No 138/2020 Протокол от 4.8.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.7.2020г. до 31.7.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 121/2020 Протокол от 31.7.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 20.7.2020г. до 28.7.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 27/2020 Протокол от 21.7.2020г.
2 Административно дело No 44/2020 Протокол от 21.7.2020г.
3 Административно дело No 101/2020 Протокол от 21.7.2020г.
4 Административно дело No 102/2020 Протокол от 21.7.2020г.
5 Административно дело No 105/2020 Протокол от 24.7.2020г.
6 Административно дело No 113/2020 Протокол от 21.7.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 14.7.2020г. до 17.7.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 61/2020 Протокол от 14.7.2020г.
2 Административно дело No 77/2020 Протокол от 14.7.2020г.
3 Административно дело No 87/2020 Протокол от 14.7.2020г.
4 Административно дело No 102/2020 Протокол от 14.7.2020г.
6 Административно дело No 112/2020 Протокол от 14.7.2020г.
7 Административно дело No 121/2020 Протокол от 17.7.2020г.
8 КАНД No 41/2020 Протокол от 14.7.2020г.
9 КАНД No 42/2020 Протокол от 14.7.2020г.
10 КАНД No 45/2020 Протокол от 14.7.2020г.
11 КАНД No 48/2020 Протокол от 14.7.2020г.
12 КАНД No 50/2020 Протокол от 14.7.2020г.
13 КАНД No 52/2020 Протокол от 14.7.2020г.
14 КАНД No 54/2020 Протокол от 14.7.2020г.
15 КАНД No 55/2020 Протокол от 14.7.2020г.
16 КАНД No 56/2020 Протокол от 14.7.2020г.
17 КАНД No 58/2020 Протокол от 14.7.2020г.
18 КАНД No 59/2020 Протокол от 14.7.2020г.
19 КАНД No 60/2020 Протокол от 14.7.2020г.
20 КАНД No 62/2020 Протокол от 14.7.2020г.
21 КАНД No 63/2020 Протокол от 14.7.2020г.
22 КАНД No 66/2020 Протокол от 14.7.2020г.
23 КАНД No 67/2020 Протокол от 14.7.2020г.
24 КАНД No 68/2020 Протокол от 14.7.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 10.6.2020г. до 19.6.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 246/2019 Протокол от 19.6.2020г.
2 Административно дело No 44/2020 Протокол от 19.6.2020г.
3 Административно дело No 45/2020 Протокол от 19.6.2020г.
4 Административно дело No 46/2020 Протокол от 12.6.2020г.
5 Административно дело No 46/2020 Протокол от 16.6.2020г.
6 Административно дело No 49/2020 Протокол от 12.6.2020г.
7 Административно дело No 63/2020 Протокол от 16.6.2020г.
8 Административно дело No 70/2020 Протокол от 19.6.2020г.
9 Административно дело No 73/2020 Протокол от 16.6.2020г.
10 Административно дело No 96/2020 Протокол от 19.6.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 4.6.2020г. до 9.6.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 203/2018 Протокол от 9.6.2020г.
2 Административно дело No 9/2020 Протокол от 5.6.2020г.
3 Административно дело No 55/2020 Протокол от 9.6.2020г.
4 Административно дело No 76/2020 Протокол от 9.6.2020г.
5 Административно дело No 77/2020 Протокол от 9.6.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.5.2020г. до 3.6.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 313/2019 Протокол от 29.5.2020г.
2 Административно дело No 17/2020 Протокол от 2.6.2020г.
3 Административно дело No 22/2020 Протокол от 2.6.2020г.
4 Административно дело No 27/2020 Протокол от 2.6.2020г.
5 Административно дело No 49/2020 Протокол от 2.6.2020г.
6 Административно дело No 53/2020 Протокол от 2.6.2020г.
7 Административно дело No 56/2020 Протокол от 2.6.2020г.
8 Административно дело No 59/2020 Протокол от 2.6.2020г.
9 Административно дело No 78/2020 Протокол от 2.6.2020г.
10 Административно дело No 84/2020 Протокол от 2.6.2020г.
11 Административно дело No 88/2020 Протокол от 2.6.2020г.
12 КАНД No 36/2020 Протокол от 2.6.2020г.
13 КАНД No 37/2020 Протокол от 2.6.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.5.2020г. до 26.5.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 187/2019 Протокол от 26.5.2020г.
2 Административно дело No 314/2019 Протокол от 26.5.2020г.
3 Административно дело No 31/2020 Протокол от 22.5.2020г.
4 Административно дело No 40/2020 Протокол от 26.5.2020г.
5 Административно дело No 47/2020 Протокол от 22.5.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 22.4.2020г. до 19.5.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 21/2020 Протокол от 19.5.2020г.
2 Административно дело No 40/2020 Протокол от 15.5.2020г.
3 Административно дело No 42/2020 Протокол от 15.5.2020г.
4 Административно дело No 45/2020 Протокол от 15.5.2020г.
5 Административно дело No 50/2020 Протокол от 15.5.2020г.
6 Административно дело No 57/2020 Протокол от 15.5.2020г.
7 Административно дело No 66/2020 Протокол от 15.5.2020г.
8 Административно дело No 75/2020 Протокол от 15.5.2020г.
9 Административно дело No 76/2020 Протокол от 19.5.2020г.
10 КАНД No 21/2020 Протокол от 13.5.2020г.
11 КАНД No 22/2020 Протокол от 13.5.2020г.
12 КАНД No 23/2020 Протокол от 30.4.2020г.
13 КАНД No 25/2020 Протокол от 13.5.2020г.
14 КАНД No 26/2020 Протокол от 30.4.2020г.
15 КАНД No 27/2020 Протокол от 13.5.2020г.
16 КАНД No 28/2020 Протокол от 13.5.2020г.
17 КАНД No 29/2020 Протокол от 30.4.2020г.
18 КАНД No 31/2020 Протокол от 13.5.2020г.
19 КАНД No 32/2020 Протокол от 13.5.2020г.
20 КАНД No 34/2020 Протокол от 13.5.2020г.
21 КАНД No 35/2020 Протокол от 13.5.2020г.

 

 

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 1.4.2020г. до 28.4.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 4/2020 Протокол от 21.4.2020г.
2 Административно дело No 15/2020 Протокол от 21.4.2020г.
3 Административно дело No 72/2020 Протокол от 21.4.2020г.
4 КАНД No 24/2020 Протокол от 21.4.2020г.
5 КАНД No 33/2020 Протокол от 21.4.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 13.3.2020г. до 20.3.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 266/2019 Протокол от 13.3.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 24.2.2020г. до 13.3.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 203/2018 Протокол от 10.3.2020г.
4 Административно дело No 16/2020 Протокол от 25.2.2020г.
5 Административно дело No 20/2020 Протокол от 25.2.2020г.
6 Административно дело No 22/2020 Протокол от 10.3.2020г.
7 Административно дело No 31/2020 Протокол от 25.2.2020г.
8 Административно дело No 38/2020 Протокол от 10.3.2020г.
9 КАНД No 11/2020 Протокол от 10.3.2020г.
10 КАНД No 14/2020 Протокол от 10.3.2020г.
11 КАНД No 15/2020 Протокол от 10.3.2020г.
12 КАНД No 16/2020 Протокол от 10.3.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 19.2.2020г. до 28.2.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 298/2019 Протокол от 21.2.2020г.
2 Административно дело No 301/2019 Протокол от 21.2.2020г.
3 Административно дело No 313/2019 Протокол от 28.2.2020г.
4 Административно дело No 16/2020 Протокол от 25.2.2020г.
5 Административно дело No 20/2020 Протокол от 25.2.2020г.
6 Административно дело No 31/2020 Протокол от 25.2.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 17.2.2020г. до 20.2.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 299/2019 Протокол от 18.2.2020г.
2 КАНД No 6/2020 Протокол от 18.2.2020г.
3 КАНД No 8/2020 Протокол от 18.2.2020г.
4 КАНД No 9/2020 Протокол от 18.2.2020г.
5 КАНД No 10/2020 Протокол от 18.2.2020г.
6 КАНД No 12/2020 Протокол от 18.2.2020г.
7 КАНД No 13/2020 Протокол от 18.2.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 10.2.2020г. до 14.2.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 140/2019 Протокол от 11.2.2020г.
2 Административно дело No 145/2019 Протокол от 11.2.2020г.
3 Административно дело No 266/2019 Протокол от 11.2.2020г.
4 Административно дело No 289/2019 Протокол от 11.2.2020г.
5 Административно дело No 297/2019 Протокол от 11.2.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 3.2.2020г. до 7.2.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 158/2019 Протокол от 4.2.2020г.
2 Административно дело No 294/2019 Протокол от 4.2.2020г.
3 Административно дело No 299/2019 Протокол от 4.2.2020г.
4 Административно дело No 311/2019 Протокол от 4.2.2020г.
5 Административно дело No 2/2020 Протокол от 4.2.2020г.
6 Административно дело No 6/2020 Протокол от 4.2.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 27.1.2020г. до 31.1.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 234/2019 Протокол от 28.1.2020г.
2 Административно дело No 306/2019 Протокол от 28.1.2020г.
3 Административно дело No 307/2019 Протокол от 28.1.2020г.
4 Административно дело No 310/2019 Протокол от 28.1.2020г.
5 Административно дело No 4/2020 Протокол от 28.1.2020г.
6 КАНД No 159/2019 Протокол от 28.1.2020г.
7 КАНД No 171/2019 Протокол от 28.1.2020г.
8 КАНД No 173/2019 Протокол от 28.1.2020г.
9 КАНД No 175/2019 Протокол от 28.1.2020г.
10 КАНД No 176/2019 Протокол от 28.1.2020г.
11 КАНД No 1/2020 Протокол от 28.1.2020г.
12 КАНД No 2/2020 Протокол от 28.1.2020г.
13 КАНД No 4/2020 Протокол от 28.1.2020г.
14 КАНД No 5/2020 Протокол от 28.1.2020г.
15 КАНД No 7/2020 Протокол от 28.1.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 20.1.2020г. до 24.1.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 145/2019 Протокол от 21.1.2020г.
2 Административно дело No 197/2019 Протокол от 21.1.2020г.
3 Административно дело No 198/2019 Протокол от 21.1.2020г.
4 Административно дело No 246/2019 Протокол от 21.1.2020г.
5 Административно дело No 270/2019 Протокол от 21.1.2020г.
6 Административно дело No 276/2019 Протокол от 21.1.2020г.
7 Административно дело No 292/2019 Протокол от 21.1.2020г.
8 Административно дело No 306/2019 Протокол от 21.1.2020г.
9 Административно дело No 7/2020 Протокол от 21.1.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 13.1.2020г. до 17.1.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 140/2019 Протокол от 14.1.2020г.
2 Административно дело No 273/2019 Протокол от 14.1.2020г.
3 Административно дело No 285/2019 Протокол от 14.1.2020г.
4 Административно дело No 289/2019 Протокол от 14.1.2020г.
5 Административно дело No 299/2019 Протокол от 14.1.2020г.
6 Административно дело No 304/2019 Протокол от 14.1.2020г.
7 Административно дело No 309/2019 Протокол от 14.1.2020г.

Административен съд - Търговище
Справка за протоколите от О.С.З, подлежащи на публикуване
за периода от 7.1.2020г. до 7.1.2020г.

No
Вид дело, No и година                     Резултат                    
1 Административно дело No 280/2019 Протокол от 7.1.2020г.
2 Административно дело No 284/2019 Протокол от 7.1.2020г.
3 КАНД No 160/2019 Протокол от 7.1.2020г.
4 КАНД No 161/2019 Протокол от 7.1.2020г.
5 КАНД No 163/2019 Протокол от 7.1.2020г.
6 КАНД No 164/2019 Протокол от 7.1.2020г.
7 КАНД No 165/2019 Протокол от 7.1.2020г.
8 КАНД No 166/2019 Протокол от 7.1.2020г.
9 КАНД No 167/2019 Протокол от 7.1.2020г.
10 КАНД No 168/2019 Протокол от 7.1.2020г.
11 КАНД No 169/2019 Протокол от 7.1.2020г.
12 КАНД No 170/2019 Протокол от 7.1.2020г.
13 КАНД No 172/2019 Протокол от 7.1.2020г.
14 КАНД No 174/2019 Протокол от 7.1.2020г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация